The Manager of Innovation Norway’s Japan Office, Rolf Almklov, is extremely satisfied with the Arctic Philharmonic Conference in Tokyo during the orchestra’s current tour.
The Manager of Innovation Norway’s Japan Office, Rolf Almklov, is extremely satisfied with the Arctic Philharmonic Conference in Tokyo during the orchestra’s current tour.

- Tusen takk, NOSO!

- Dette er unikt – at et orkester tar initiativ for å få med seg næringsliv ut i verden. Det er første gang vi har opplevd det her hos oss, og det har blitt en inspirasjon for hva man kan gjøre seinere. Tusen takk, NOSO, for initiativet, sier avdelingsleder Rolf Almklov på Innovasjon Norges Tokyo-kontor.

Under sin pågående Japan-turné har NOSO med seg en rekke aktører fra nordnorsk samfunns- og næringsliv. Og etter NOSO-konferansen i Den Norske Ambassaden i Tokyo, uttrykte en rekke av delegatene at de har fått mye ut av oppholdet i Japan.  

Saken fortsetter under videoen.


- En veldig fruktbar tur

- Det har vist seg å være en veldig fruktbar tur for oss. Til nå har vi hatt positive samtaler med fire universiteter i Tokyo om utvidelse av bestående samarbeid eller nytt samarbeid, og da har vi vært en del av et team, sier prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen.

- Det betyr at det ikke bare var universitetet som var til stede på møtene, men også ambassaden her, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning. Da kunne vi gi alle disse universitetene billetter til konserten med NOSO her i Tokyo, som gjør at vi får ei ramme rundt samarbeidet.  

Kom som et team

Jakobsen registrerte at de nye samarbeidspartnerne lot seg imponere over at UiT ikke kom alene til møtene.

- Det jeg merket var at de japanske universitetene så med positiv undring på at vi kom til Japan som et team, sier hun.

Saken fortsetter under videoen.


Det å være med på en tur hvor Nord-Norge agerer som et team, har vært veldig vellykket.

70 deltakere

En rekke aktører fra Nord-Norge har nemlig deltatt på opplegget i Japan, der NOSO har hatt et veldig godt samarbeid med Innovasjon Norge og Den Norske Ambassaden. Foruten UiT, var Tromsø kommune representert, Polarinstituttet, Sjømatrådet, Lerøy, Sparebanken Nord-Norge, Stella Polaris, Mack, Visit Norway og nordnorske reiselivsaktører, representanter fra den nordnorske filmbransjen og en rekke designere fra landsdelen.

På NOSO-konferansen var også flere titalls bransjeaktører fra Japan som møtte de nordnorske tilreisende. Totalt 70 personer fra Norge og Japan deltok på konferansen.  

Saken fortsetter under videoen.


Med Munch i bagasjen

- En veldig, veldig vellykket konferanse, der mange aspekter mellom Norge og Japan har vært trukket fram, sier Rolf Almklov ved Innovasjon Norge Japan.

- Det at man tar slike initiativ for å bringe næringslivet og kulturlivet sammen i et framstøt i et viktig land som Japan, er noe jeg ser at vi gjerne kan gjøre igjen.

Og i hver av de seks konsertbyene NOSO spilte, hadde direktør Jérémie McGowan ved Nordnorsk Kunstmuseum med seg ti norske bilder som ble vist for publikum i foajeen, deriblant et Munch-bilde som skapte stor interesse blant de japanske konsertgjengerne.  

Vil fordype og forsterke relasjoner

- Det er viktig for oss å gjøre oss relevante for andre enn oss selv, og også for annet enn vår primære oppgave, som er å spille, sier NOSOs direktør Tor Lægreid.

Han er svært glad for responsen fra nordnorsk samfunns- og næringsliv, og ikke minst det gode samarbeidet med Innovasjon Norge og Den Norske Ambassaden i Tokyo, som ga så gode resultater i Japan.

- Det er jo dette vi forsøker på. Å bidra til å fordype og forsterke relasjoner som vi vet er viktige, enten det er universitetsbesøk eller du besøker forskningsinstitutter eller du er på bedriftsbesøk. Å fordype og forsterke de relasjonene er det jeg tror kunsten kan være med å bidra til. Jeg ser det slik at hvis du får åpnet opp mennesket og spilt litt på dets følelser, så gjør det også noe med muligheten til å skape en dypere og bedre relasjon. Det er måten vi har tenkt på også her, sier Lægreid.