25.06.2018

Nytt opptak til mentorprogram for unge musikere!

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO/Arctic Philharmonic) og Sparebankstiftelsen SNN inviterer nye søkere til mentorprogram for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge. Søknadsfrist: 30. september 2018

Nyere Eldre