NOSO musiker på Svalbard. Søknadsfrist for Talentprogram for unge musikere i Nord-Norge.

Nytt opptak til mentorprogram for unge musikere!

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO/Arctic Philharmonic) og Sparebankstiftelsen SNN inviterer nye søkere til mentorprogram for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge.

Søknadsfrist: 30. september 2018

NOSO ser et stadig økende behov for at unge musikere i Nord-Norge skal få mulighet til å utvikle seg i sin egen landsdel. Den globale bransjen vi opererer i gir musikere mulighet til å søke arbeid både nasjonalt og internasjonalt - og dermed blir konkurransen om de beste enda tøffere. Vi mener det er viktig både å rekruttere og bygge kompetansen i vår egen landsdel, og satse på våre talenter!

Mentorprogrammet skal være til hjelp for unge musikere, slik at de kan bevege seg fra å være et talent, til å bli en profesjonell musiker.

Dette er det første mentorprogrammet av sin art som har blitt etablert i Nord-Norge, og vi hadde det første opptaket i 2017.Varigheten fastsettes på individuelt grunnlag (1 - 3 år), og fungerer som et faglig supplement til det studiet kandidaten allerede er del av.

Hvem er du?

Hva kan du få?

Hva må du gjøre?

Søknaden merkes "Mentorprogram" og sendes til post@noso.no


Partnere:
Sparebankstiftelsen SNN
Talent Norge
Kulturdepartementet
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS / Arctic Philharmonic


Orkesterutdrag:
Violin Excerpts Updated
Slagverk
Viola Excerpts
Orkesterutdrag Tuba
Orkesterutdrag Bass
Orchestral Excerpts Trumpet
Orchestral Excerpts Trombone Basso
Orchestral Excerpts Trombone Tenor
Orchestral Excerpts Horn
Orchestral Excerpts Flute
Orchestral Excerpts Cello
Orchestral Excerpts Clarinet