Kunstens evige dilemma

Pengesterke mennesker som vil smykke seg med finere kunst, frykten for at høykultur er kjedelig, konflikten mellom kunstnerisk integritet og betaling. Ariadne auf Naxos er hundre år gammel, men mye virker likevel velkjent. 

Skillet mellom finkultur og populærkultur er gammelt, men ikke absolutt. Populærkultur kan bli finkultur, for eksempel operaen Figaro som i sin tid var ansett som vulgær. De to kan smelte sammen, som Shakespeares skuespill som fungerer både som underholdning og litteratur. I Ariadne auf Naxos er det ikke tvil om hva som er hva, men når operaen og burlesk-teateret krasjer i hverandre oppstår ikke bare komikken - kanskje kan de to berike hverandre?

Integritet
Koblingen mellom penger og kunst er like gammel som pengene selv. Det er Wiens rikeste mann som er betaler både fest og underholdning i dette stykket. I dagens samfunn handler det mer om kommersialitet, men dilemmaet er likevel det samme. Fra Monty Python’s sketsj hvor Paven er misfornøyd med malerens versjon av Den siste nattverden, komplett med kenguruer - til TV-serien Episodes, hvor to manusforfattere får sin intelligente TV-serie dummet ned. Når karakteren komponisten i Ariadne auf Naxos må omskrive sin egen opera i siste øyeblikk, slik at to stykker kan spilles samtidig, oppstår det klassiske dilemmaet mellom kunstnerisk integritet og inntekt.

Foto: Patricia Valera
Adrian Angelico spiller Komponisten i denne oppsetninga. Patricia Valera
Når komponisten i Ariadne auf Naxos må omskrive sin egen opera i siste øyeblikk, slik at to stykker kan spilles samtidig, oppstår det klassiske dilemmaet mellom kunstnerisk integritet og inntekt. – Ron Røstad, skribent.

Meta
Ariadne auf Naxos er en satirisk behandling av kulturlivet, og er sånn sett en komedie. Tematikken, nemlig møtet mellom tragedie og komedie, karakteriserer også stykket i seg selv. Det er mye å le av, men alvoret er likevel til stede hele veien. Spesielt gir musikken tyngde til helheten.

Stykkets andre del er en "opera i operaen". Dette er resultatet av komponistens forsøk på å tilfredsstille sin oppdragsgiver. Et meta-grep som gir Ariadne auf Naxos mange nivåer. Det er rett og slett en komedie-tragedie om møtet mellom komedie og tragedie!

Les mer om NOSOs oppsetning av Ariadne auf Naxos i mars 2017 her.

Fakta om stykket

- Ariadne auf Naxos ble skrevet i 1914, men med ny versjon i 1916.

- Operaen er skrevet av Richard Strauss og Hugo von Hofmannsthal

- Stykket er delt i to. Først prologen, deretter selve operaen.

- Prologen utspiller seg i hjemmet til Wiens rikeste mann.

- Operaen utspiller seg på den greske øya Naxos.

- Stykket ble opprinnlig skrevet i 1912 som en 30 minutter lang divertissement, et lettere musikkstykke for et mindre antall musikere.

- Scenografien er påkostet og spektakulær. Hver oppstetning byr på nye tolkninger og overraskelser.