Norsk salmefestival

Reformasjonsfest

Se datoer og billetter

Bodø Domkor og NOSO sinfoniettaen inviterer til reformasjonsfest med fremføring av et knippe Bach-kantater.

Det er 500 år siden Luthers reformasjon, og kirka i Bodø markerer dette gjennom hele året. NOSO er med på laget under Den norske salmefestivalen, og inviterer til en vakker musikkopplevelse i Domkirka. 

De tre kantatene du kan oppleve i konserten er alle tre er bygget rundt hver sin Luther-salme. Meine Seel` erhebt den Herren (BWV10) og Mit Fried` und Freud` ich fahr dahin (BWV 125) er Luthers tyske gjendiktninger på vers av Magnificat (Marias lovsang) og Nunc dimittis (Simeons lovsang). Dette er to nytestamentlige lovsanger fra Lukas-evangeliet. 

Magnificat er jomfru Marias lovsang når hun får vite at hun skal føde Guds sønn.
Nunc dimittis er den gamle mann Simeon som endelig kan dø i fred etter å ha fått se det nyfødte Jesusbarnet. 

Den tredje kantaten, Ein feste Burg (BWV 80) er selve Luther- kantaten med stor L! Denne utadvendte og velkjente kantaten ble rett og slett skrevet til en feiring av reformasjonsdagen, og er en selvfølge å ha med i dette programmet.


Nærmere informasjon om billettkjøp kommer senere.