Løp, lokk og linjar

Se datoer og billetter

Lasse Thoresens verk "Løp, lokk og linjar" er en suite for kveder og sinfonietta - en reise inn i en spennende og unik klangverden der kunstmusikken, folkemusikken og naturens lyder møtes i huldreslåtter, kulokker og rudl-dans. Verket fremføres sammen med sangeren Berit Opheim, kjent fra bl. a kritikerroste Trio Mediæval.


Verket ble bestilt av ensemblet BIT20, tre av satsene ble uroppført under Ultima-festivalen i 2001, og hele verket for første gang under Autunnale festivalen 2002. Solist er nå som den gang Berit Opheim, som Lasse har kjent og skrevet for i over ti år. Hun forener på en helt enestående måte den norske folkemusikkens øre for fine tonenyanser og ornamentikk, med den klassiske musikkens krav til presisjon, notekyndighet og stemmevolum.

Lasse er en av Norges fremste komponister, og har i mange år arbeidet med norsk folkemusikk der han har funnet mikrotonale skalaer og rytmemønstre som han har utviklet og videreført i et moderne tonespråk.


Lasse Thoresen om verkets satser:

"Ovringar" tar utgangspunkt i et par huldreslåtter, som spilles med et felestille der de nederste tre strengene danner en durakkord. Sangstemmen fornemmes i bakgrunnen, lik et ansikt som noen ganger kan skimtes bak bladverk i motlys. Også musikken kommer langsomt sigende utfra fjerne og vage naturlyder, og smelter tilslutt tilbake igjen.

”Heimreisa. Mellombels” er et stykke av den muntre sorten. Den er et mellomspill i suiten, som flytter frem sangeren fra musikkens bakgrunn og gjør henne til konsertens forgrunnsfigur.

"Fuglar, fe og folk" er den meste omfattende av satsene. Den er et stort tonedikt om mennesker som lokker på dyr, og dyr som lokker på hverandre. Stykket åpner med nattergal-sang som jeg så nøyaktig jeg kan, har overført til orkesteret. At skalaen jeg har brukt for å gjengi nattergalsangen er utledet av kulokken som så følger, er ikke åpenlyst, men antyder at kulokker og fuglers lokkerop har noe til felles. Jeg har tatt for meg tre store kulokker, to fra Malung bygda i Sverige (fra Busk Marit og danser Edvard), en fra Tuddalen i Norge (Marit Lillebuen Jensen). Disse lokkene har helt "ville" intervaller - forstrukne kvinter i det høye register, sammenklemte intervaller i det lavere. De legges ut i orkesteret og blir til noen meget uvanlige akkorder. Mellom de tre store lokkene har jeg satt inn småfe-lokker - lokker etter griser, sauer og geiter, nedskrevet etter opptak av Guri Hegge, som jeg har kommet over norsk Folkemusikksamling. Og så har jeg spedd på med fluesnappere og kjøttmeiser, og en hornmelodi av Olaf Flætne

En filosof har sagt at skjønnhet er opplevelsen av logikk i det sansbare. Det fascinerer meg at nattergaler og budeier lager musikk med sansbar logikk uten å ha studert verken logikk eller musikk. Et naturens under som jeg er glad over å kunne sette fokus på.

"Hugsviv" er suitens mest stillfarne, kanskje melankolske verk. Den er basert på en improvisasjon som jeg ba Berit gjøre for meg. Jeg tok opp improvisasjonen på bånd, skrev ned det hele, valgte ut noen få motiver og utviklet disse til større skalaer, og akkorder. Første del av stykket består av flere "vers", atskilt av harpeklanger. Midtdelen bringer oss inn i en mikroverden av yrende partikler.

"Rudlatradl" er en tradlarudl etter Anders Kjerland. Det er en "rudl" med både tramp og "tudl". Jeg sier ikke mer.


Konserten er en del av abonnementsseriene Liten Storm og Full Storm i Stormen Konserthus.

Konserten er en del av abonnementsseriene Piccolo og Total i KulturHuset, Tromsø

Abonnement i salg nå.