Samarbeidspartnere

Arktisk Filharmoni samarbeider med landsdelens øvrige kunst- og kulturliv, og har en samarbeidsavtale med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge og Landsdelsmusikerne i Nord-Norge. Orkesteret har også gjort flere samarbeid med Bolshoi. På operafeltet samarbeider vi med nettverksorganisasjonene Opera Norge, AdOpera og Den Norske Opera og Ballett, og vi har faste samarbeid med Bodø Domkor og Vokal Nord. Vi samarbeider med de ledende festivaler i regionen, som Nordlysfestivalen og Nordland Musikkfestuke. Vi har også godt etablerte samarbeid med aktører innenfor kunst og kultur for barn og unge, det frivillige kulturliv og utdanningsinstitusjoner.