Eierskap, styre og ledelse

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap. Organisasjonen skiller seg ut fra landets øvrige profesjonelle orkesterorganisasjoner på flere måter. Den største forskjellen er at vi tilhører en hel region - ikke én by.

Eiere er Tromsø og Bodø kommune, som eier 50 prosent hver, mens Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune er tilskuddspartnere gjennom den nordnorske kulturavtalen. Det uttalte formålet vårt er å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge med høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 38 kunstneriske ansatte og 13 administrative, fordelt i Bodø og Tromsø.

Vi mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet (70%), Bodø kommune (10%), Tromsø kommune (10%), Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune (10% delt på fylkene).

Opprettelsen av Arktisk Filharmoni (tidligere Nordnorsk Opera og Symfoniorkester) skjedde gjennom en fusjon i 2009 av daværende Musikkteateret i Bodø, Bodø Sinfonietta, Tromsø Symfoniorkester og Opera Nord. Styret vårt består av syv faste medlemmer med varamedlemmer. Styrets leder er Tove Karoline Knutsen og nestleder er Peter Eide Walseth.

Styreleder: Tove Karoline Knutsen

Nestleder: Peter Eide Walseth

Medlem: Arne Juell

Medlem: Gry Agnete Alsos

Medlem: Charlotte Lindquister

Medlem: Heidi Sivertsen (ansatte Bodø)

Medlem: Jorunn Perander (ansatte Tromsø)

Vara: Christian Hyld

Vara: Hanne Jakhelln

Vara: Eva Viknes Skotjord

Vara: Marie Stokke (ansatte Bodø)

Vara: Heidi Bilsbak (ansatte Tromsø)