Beskytterskap

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er Nordnorsk Opera og Symfoniorkesters høye beskytter.

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. Det Kongelige Hoff har meddelt at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, NOSO, har H. K. H. Kronprinsens beskytterskap ut 2020.