Beskytterskap

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon er Arktisk Filharmonis høye beskytter.

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. Det Kongelige Hoff har meddelt at Arktisk Filharmoni har H. K. H. Kronprinsens beskytterskap ut 2020.