Visjon, verdier, mål

VISJON: "Vi gir musikkopplevelser som begeistrer og berører, forarger og forfører".

VÅRE KJERNEVERDIER:

RAUS: Vi er rause og viser lojalitet og omsorg for publikum, samarbeidspartnere og kollegaer.

SPREK: Vi er åpne, innovative og modige.

SOLID: Vi står for kvalitet, kompetanse og integritet.


VÅRE HOVEDMÅL:

1. Kunstnerisk profil

2. Kunstnerisk virksomhet

3. Publikum

4. Samarbeid og partnere

5. Kommunikasjon og samfunnskontakt

6. Organisasjon

7. Sikker økonomi og gode driftsbetingelser