Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid
aksjeselskap som ble stiftet 18.6.2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø
eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som
formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av
høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet
med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge. Organisasjonen
mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø
kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommunene og Finnmark
fylkeskommune. Selskapet har for tiden 52 faste årsverk og engasjerer i
tillegg årlig ca 300 eksterne ressurser
. Selskapet har en årlig omsetning på 85 mill.

Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges
største og mest aktive kulturinstitusjoner. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi.
Hvert år spilles ca. 150
konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis.
Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i
alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og
kammerorkester, til fullt symfoniorkester. Førstedirigent for
symfoniorkesteret er Christian Kluxen. Kunstnerisk leder for
kammerorkesteret er Henning Kraggerud. Kunstnerisk leder for sinfoniettaen er Tim Weiss.

Ledige stillinger:

Nytt opptak til mentorprogram for unge musikere!

Les mer her.