NOSO musiker på Svalbard. Søknadsfrist for Talentprogram for unge musikere i Nord-Norge.

Nytt opptak til mentorprogram for unge musikere!

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO/Arctic Philharmonic) og Sparebankstiftelsen SNN inviterer nye søkere til mentorprogram for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge. 

Søknadsfrist: 30. september 2018

NOSO ser et stadig økende behov for at unge musikere i Nord-Norge skal få mulighet til å utvikle seg i sin egen landsdel. Den globale bransjen vi opererer i gir musikere mulighet til å søke arbeid både nasjonalt og internasjonalt - og dermed blir konkurransen om de beste enda tøffere. Vi mener det er viktig både å rekruttere og bygge kompetansen i vår egen landsdel, og satse på våre talenter!

Mentorprogrammet skal være til hjelp for unge musikere, slik at de kan bevege seg fra å være et talent, til å bli en profesjonell musiker.

Dette er det første mentorprogrammet av sin art som har blitt etablert i Nord-Norge, og vi hadde det første opptaket i 2017.Varigheten fastsettes på individuelt grunnlag (1 - 3 år), og fungerer som et faglig supplement til det studiet kandidaten allerede er del av.

Hvem er du?

Hva kan du få? 

Hva må du gjøre?


Partnere:
Sparebankstiftelsen SNN
Talent Norge
Kulturdepartementet
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS / Arctic Philharmonic