English

Våryre strykere

Se datoer og billetter

Romantisk, vårlig og smektende! Vi ser frem til et hyggelig gjensyn med kammerorkesterets tidligere kunstneriske leder gjennom 6 år, Kolbjørn Holthe.

Når Kolbjørn fikk spørsmålet om hva han kunne tenke seg å fremføre i sitt gjensyn med tromsøpublikummet, var svaret enkelt - det måtte bli noen av hans favorittverk - som også ofte ble fremført under hans periode som kunstnerisk leder. Resultatet ble et nydelig program med både romantiske melodier, neoklassisk klarhet og snert.

Stravinskys konsert i D for strykere har ofte blitt satt koreografi til av dansere, og verket satt på mange måter standarden for Stravinskys neoklassiske stil som komponist. Tsjaikovskijs Serenade for strykere er et ofte fremført verk som ble skrevet i en periode hvor Tsjaikovskij selv hadde gjenoppdaget Mozarts “Tryllefløyten”, og i verkets første sats, “i sonatineformen”, har han med vilje imitert Mozarts stil. Vi får også høre en av Beethovens første kvartetter, fra hans opus nr. 18 som består av hans første 6 strykekvartetter.