English

Mørketidsbarokk: Die Kunst der Fuge

Se datoer og billetter

Årets mørketidsbarokk er viet epokens stormester, Johann Sebastian Bach, som i år ville ha fylt 330 år, og hans myteomspunnede og mektige verk, “Die Kunst der Fuge”.

Verket som flere mener trolig var et kontrapunktisk studie for Bach, fikk senere tittelen “Die Kunst der Fuge”, og verket betegnes i dag som et av musikkhistoriens største mesterverk.

Gjennom historen har verket blitt en lærebok i kontrapunkt, og Bach tilnavnet som “fugens far”. Musikken har også vært gjenstand for undring og myter. Var dette Bachs siste verk - hans musikalske testamente? Eller skrev han det selv som en ren øvelse i kontrapunkt? Det er usikkerhet knyttet til hvilke / hvilket instrument Bach selv hadde i tankene da han skrev verket. På denne konserten får du høre den på en måte som du neppe har hørt tidligere, i versjon for strykeorkester, med Henning Kraggerud som kunstnerisk leder.


Forestillingen er en del av abonnementsseriene Piccolo og Total i KulturHuset, Tromsø

Abonnement i salg nå.
Ordinært billettsalg startes 1. juni.