English

Kammerorkesteret på Festspillene i Bergen

Se datoer og billetter

Under Festspillene i Bergen framfører kammerorkesteret og Henning Kraggerud verket Jesu syv siste ord på korset skrevet av Joseph Haydn.

Denne kvelden får du høre verket som ofte er blitt kalt Haydns «inderligste» - en beskrivelse man lett forstår når man hører musikken. Vi er spesielt glade for å ha med oss Gunnar Stålsett som gjennom bibelsk tekst og samfunnsaktuelle refleksjoner vil gi verket en helt ny dimensjon og kontekst. Dette er en konsertopplevelse utenom det vanlige - god for både kropp og sjel – en time til refleksjoner og selvransakelse.

Musikkens utgangspunkt er fra syv fraser Jesus i bibelens fortelling skal ha ytret før han døde på korset, og verket ble skrevet etter at Joseph Haydn på 1780-tallet fikk en interessant verkbestilling fra den store katedralen i Cádiz, Spania, hvor kirken hadde laget en sterk forestilling rundt formidlingen av Jesu korsfestelse.

Verket er inndelt i syv satser - en til hver av disse frasene - samt en introduksjons- og en avslutningssats, hvor avslutningen er selve jordskjelvet - Il terremoto.

«Fader, forlat dem! For de vet ikke hvad de gjør.» - Luk 23:34

«I dag skal du være med mig i Paradis.» - Luk. 23:43

«Kvinne! se, det er din sønn»; «Se, det er din mor.» - Joh 19:26-27

«Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?» - Matteus 27:46 / Markus 15:34

«Jeg tørster.» - Joh 19:28

«Det er fullbragt.» - Joh 19:30

«Fader! I dine hender overgir jeg min ånd!» - Luk 23:46