English

Faurés Requiem

Tro og evig hvile

Se datoer og billetter

NOSOs bidrag til årets utgave av Bodø Internasjonale Orgelfestival (BIOF) er Gabriel Faurés storslåtte Requiem i d-moll som han komponerte mellom 1887 og 1890, det mest kjente av hans store verker.

Han kalte den selv for ”et lite rekviem”, men i sin komplett orkestrerte versjon fra 1900 er det slett ikke noe lite verk det er snakk om: urfremføringen av denne versjonen i Paris talte over 250 medvirkende! Verket ble for øvrig også spilt ved Faurés begravelse i Paris i 1924. 

For informasjon om øvrig program på denne konserten og kjøp av billetter viser vi til Bodø internasjonale orgelfestival (BIOF) sine hjemmesider her: www.biof.no