English

Årets påskekonsert

Mozarts requiem

Se datoer og billetter

Over hele verden står Mozarts Requiem som en signatur på et himmelsk kunstverk. Er det musikken, historien, myten eller rett og slett helheten som har gjort dette til et av verdens mest kjente verk for orkester og kor?

Året er 1791, Mozart dør i Wien, og han etterlater seg det som skal bli en bærebjelke i den europeiske musikkhistorien. Denne bærebjelken ble imidlertid ikke gjort ferdig fra Mozarts hånd. Han døde før han fikk avsluttet sin sagnomsuste dødsmesse. Flere forsøkte i etterkant å komplettere verket, men det er Mozarts elev, Franz Xaver Süssmayr, som står for den versjonen vi alle kjenner som Mozarts Requiem. 

Det var nettopp i Mozarts siste leveår at han skrev ustanselig. Mange mener han skrev som om han hadde dårlig tid, og som om han skrev på diktat fra Gud. Det endelige svaret får vi kanskje aldri, men musikken er et mesterverk, og det er dette vi innleder påskehøytiden med i år. 

Varighet ca. 75. minutter.