English
NOSO musiker på Svalbard. Søknadsfrist for Talentprogram for unge musikere i Nord-Norge.

Talentprogram for unge musikere i Nord-Norge

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO/Arctic Philharmonic) og Sparebankstiftelsen SNN inviterer til talentprogram for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge.

Søknadsfrist 19. Juni 2017.

Vi ser et stadig økende behov for at unge musikere i Nord-Norge skal få mulighet til å utvikle seg i sin egen landsdel. Den globale bransjen vi opererer i gir musikere mulighet til å søke arbeid både nasjonalt og internasjonalt - og dermed blir konkurransen om de beste enda tøffere. Vi mener det er viktig både å rekruttere og bygge kompetansen i vår egen landsdel, og satse på våre talenter! Dette talentprogrammet skal være til hjelp for unge musikere, slik at de kan bevege seg fra å være et talent, til å bli en profesjonell musiker. 

Dette er det første mentorprogrammet av sin art som har blitt etablert i Nord-Norge, og i første omgang vil det gå over 3 år. Varigheten fastsettes på individuelt grunnlag, og fungerer som et faglig supplement til det studiet kandidaten allerede er del av. 
 
Hvem er du?

Hva kan du få? 

Hva må du gjøre?


Partnere:
Sparebankstiftelsen SNN
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS / Arctic Philharmonic Orchestra