English

Love songs & Hate songs

Tora Augestad

Se datoer og billetter

Her presenteres de ekstreme følelsers musikk. De to norske komponistene Henrik Hellstenius og Marcus Paus tonesetter hat og kjærlighet gjennom verkene “Love songs” av Hellstenius, og “Hate songs” av Marcus Paus. I midten av dette følelsesregisteret står dirigent Cathrine Winnes som skal følelsene under kontroll. Kanskje setter hun følelsene opp mot hverandre? 

«Har man ikke kjent på kjærlighetssorgen, har man ikke vært forelsket». Dette er et sitat fra Tora Augestad hentet fra en reportasje i Bodø Nu fra da sangeren gjestet NOSO i vårsesongen 2016 med verket «Im wunderschönen monat Mai». Den gang spilte hun ut hele følelsesregisteret i et krevende verk med romantisk tyngde. Denne gangen er det irritasjoner som står i fokus, med navnet «Hate Songs».  

«I hate men. They irritate me». Slik åpner verket til Paus, med Tora som sanger og med klangen fra en stor sinfonietta i ryggen. Den amerikanske dikteren, forfatteren og kritikeren Dorothy Parker var kjent for en skarp og syrlig penn – morsom og kvikk med skarpe stikk i siden til bl. a samfunn og trender. Marcus Paus har latt seg inspirere og tonesette dikt viet det hun irriterer seg over, og her finner vi blant annet mannfolk nevnt.  

Den naturlige kontrasten til Paus sitt verk «Hate Songs» syntes vi falt på Henrik Hellstenius sitt verk «Love Songs». Hellstenius skrev verket på bestilling til sinfoniettaen, dirigent Christian Lindberg og Nordland Musikkfestuke i 2010, og verket er fremført flere ganger etter dette. Hellstenius har hentet sin tekstlige inspirasjon et godt stykke unna Dorothy Parker, nemlig fra Shakespeares sonetter nummer 18 og 40.  

Før vi går inn i adventstiden med julemusikk og tradisjoner, avslutter vi november med en konsert viet kontraster og norsk musikk.


Konserten er en del av abonnementseriene Full Storm og Stor Storm.

Les mer, og bestill ditt abonnement på www.noso.no/abonnent/