English

Bilder fra en utstilling 

Musorgskijs mesterverk 

Se video
Se datoer og billetter

Nordlysfestivalen feirer sitt 30-års jubileum i år, og dette vil naturlig nok sette sitt preg åpningskonserten både i ord, bilder og toner. Ikke minst i toner, der NOSO Symfoniorkesteret bidrar med to av orkesterlitteraturens mest spilte verk.

Maurice Ravels Boléro – verdens lengste musikalske crescendo – ble skrevet til en ildfull dans i balletten Boléro som utspiller seg i Andalucia. Den bygger på et eneste tema som gjentas igjen og igjen - 18 ganger - uten rytmiske eller melodiske endringer, men det blir likevel ikke monotont takket være Ravels mesterlige instrumentasjon. Det sies at det i gjennomsnitt startes en fremføring av Boléro ett eller annet sted i verden hvert tiende minutt. Siden fremføringen tar et kvarter spilles altså verket helkontinuerlig verden rundt – statistisk sett! 

Modest Musorgskijs Bilder fra en utstilling nyter også godt Ravels enestående orkestrering. Dette verket var opprinnelig en klaversuite Musorgskij skrev i 1874, inspirert av en utstilling til minne om hans gode venn, maleren Victor Hartmann. Suiten beskriver 10 av bildene, og vandringen mellom dem, i musikk – rene mesterverker i karakteriseringskunst. Suiten er imidlertid ikke spesielt ”pianistisk”, og den foreligger i flere orkesterversjoner. Den beste, mest virtuose og hyppigst spilte er Ravels, fra 1922.

Se Bolero med London Symphony Orchestra på YouTube ved å klikke her.