English

Jobb hos oss

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS er et offentlig eid
aksjeselskap som ble stiftet 18.6.2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø
eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som
formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av
høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet
med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge. Organisasjonen
mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø
kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommunene og Finnmark
fylkeskommune. Selskapet har for tiden 52 faste årsverk og engasjerer i
tillegg årlig ca 300 eksterne ressurser
. Selskapet har en årlig omsetning på 85 mill.

Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges
største og mest aktive kulturinstitusjoner. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi.
Hvert år spilles ca. 150
konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis.
Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i
alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og
kammerorkester, til fullt symfoniorkester. Førstedirigent for
symfoniorkesteret er Christian Lindberg. Kunstnerisk leder for
kammerorkesteret er Henning Kraggerud.


Ledige stillinger:


ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSJEF 

Vår økonomi- og administrasjonssjef har etter ett års permisjon valgt å si opp sin stilling hos oss. Derfor søker vi en kandidat til denne spennende lederoppgaven i en ambisiøs og innovativ organisasjon.

Arbeidsoppgaver 
Som Økonomi- og administrasjonssjef i NOSO vil du ha det overordnede ansvaret for selskapets økonomistyring, herunder budsjettarbeid og likviditets- og resultatoppfølging. 

Til stillingen ligger ansvar for løpende prosjekt- og regnskapsoppfølging, og ansvar for å nå de økonomiske mål som styret setter for virksomheten. 

Økonomi- og administrasjonssjef har ansvar for selskapets merkantile og administrative funksjoner herunder IT/telefoni, HMS/personal og innkjøpsavtaler. Økonomi- og administrasjonssjef skal for øvrig bistå administrerende direktør i en rekke sentrale saker, og innehar rollen som styresekretær. Økonomi – og administrasjonssjefen inngår i ledergruppen. 

Kvalifikasjonskrav og egenskaper
Den vi søker etter har gode resultater å vise til fra tidligere stillinger innenfor økonomi og ledelse. Aktuelle kandidater kan omsette strategi og planer ut i handling, har høy gjennomføringsevne og motiveres av å skape resultater. Du har solid bakgrunn fra økonomistyring og kan kommunisere godt på norsk og engelsk. Vår økonomi- og administrasjonssjef har høyere økonomisk/administrativ utdannelse fra høgskole og/eller universitet. Du har gode IT-kunnskaper og du er strukturert, analytisk og liker å jobbe i et hektisk og humørfylt miljø. Det er ønskelig med interesse for norsk kultur- og musikkliv. 

Vi tilbyr 
Din arbeidsgiver er Nord-Norges største kulturinstitusjon, og du får jobbe i en organisasjon i sterk vekst med høye ambisjoner. Vi tilbyr et miljø bestående av engasjerte personer som vektlegger å ha det morsomt på jobb. Lønn etter nærmere avtale. Arbeidssted er enten Bodø eller Tromsø. 

Lønn: Etter nærmere avtale 
Sektor: Offentlig 
Type virksomhet: Institusjon 
Stillingstype: Fast 
Omfang: Heltid 100% 
Arbeidssted: Bodø / Tromsø 
Kontaktpersoner: Tor Lægreid (916 70 745) 

Søknad sendes til post@noso.no og må inkludere CV og referanser.

Søknadsfrist: 23. april 2017. Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden. Vi vil deretter kontakte deg for nærmere avklaring. Du vil ha mulighet til å trekke din søknad hvis vi ikke kan imøtekomme ditt ønske om å være unntatt offentlighet.

Epost: post@noso.no  Adresse: Postboks 741 9258 TROMSØ


_________________________________________________________________________

KOMMUNIKASJONSSJEF

Vi lyser nå ut en av landsdelens mest spennende kulturjobber innenfor kommunikasjon og markedsføring. Her vil du bli del av en sprek og innovativ kulturorganisasjon med store ambisjoner og høy aktivitet.

Arbeidsoppgaver:
Som kommunikasjonssjef i NOSO har du en sentral rolle i å nå selskapets strategiske målsetninger, fra det kunstneriske; fra idé, markedsføring og salg, til det organisatoriske; relasjonsbygging, samfunnskontakt og organisasjonsutvikling. En stadig nysgjerrighet og fokus på relevans, omdømme og profil skal bidra til å bygge en sterk merkevare.

Kommunikasjonssjefen har personal- og budsjettansvar for selskapets avdeling som jobber med alle områder innenfor kommunikasjon, markedsføring og salg. Du jobber stadig med å videreutvikle selskapet gjennom kommunikasjon og merkevarebygging, og jobber tett på prosesser fra idé og utvikling, til gjennomføring og evaluering. Du jobber målrettet med å formidle de kunstneriske uttrykk og øvrige målsetninger iht selskapets strategi. Kommunikasjonssjefen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til direktør.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:
Den vi søker etter har gode resultater å vise til fra tidligere stillinger, og har god kjennskap til, og kunnskap om, regionalt og nasjonalt kulturliv. Vår kommunikasjonssjef er faglig sterk, brenner for å fortelle de viktige og relevante historiene, og evner å omsette strategi og planer i praksis. Vår kommunikasjonssjef har høy gjennomføringsevne, trives i et pulserende miljø og motiveres av å skape resultater sammen med, og gjennom andre. Du trives med å bygge relasjoner, kommuniserer godt på norsk og engelsk og har gode IT-kunnskaper. Sist, men ikke minst, har du en brennende interesse for landsdelen vi jobber i, - og for norsk kulturliv!

Vi tilbyr:
Din arbeidsgiver er Nord-Norges største kulturinstitusjon. Vi tilbyr et godt og spennende miljø bestående av engasjerte personer som vektlegger å ha det morsomt, utfordrende og utviklende på jobb.

Lønn: Etter nærmere avtale
Sektor: Offentlig
Type virksomhet: Institusjon
Stillingstype: Fast
Omfang: Heltid 100%
Arbeidssted: Bodø / Tromsø
Kontaktpersoner: Tor Lægreid (916 70 745) og Catharina Bilsbak (930 83 451)

Søknad sendes til post@noso.no og må inkludere CV og referanser.

Søknadsfrist: 16. april 2017. Vi gjør oppmerksom på at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS har offentlige søkerlister. Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden.

Epost: post@noso.no
Adresse: Postboks 741 9258 TROMSØ

_________________________________________________________________________

2. FIOLIN GRUPPELEDER (alternerende) TROMSØ


Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS søker etter 2. fiolin gruppeleder (alternerende) med arbeidssted Tromsø. 

NOSO er et orkester under utbygging. Musikergruppen i Tromsø er per i dag et kammerorkester på 21 strykere. En stor del av den totale produksjonen er samproduksjoner med musikergruppen i Bodø.

Les mer om NOSOs struktur og repertoire HER.

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyt kunstnerisk nivå.
Fleksibel, og med interesse for ulike stilarter.
Gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
Arbeidsspråk er norsk, men orkesteret tilbyr utgiftsdekning til språkkurs.

Lønn: Etter MFOs tariff for orkestermusikere i NOSO.
Sektor: Offentlig
Type virksomhet: Institusjon
Stillingstype: Fast 
Omfang: Heltid 100%
Arbeidssted: Tromsø. Stillingen har turnéplikt.

Søknad med CV og to referanser sendes til post@noso.no.
Søknadsfrist: fortløpende. Vi har tidligere gjennomført prøvespill for stillingen, men dette førte ikke til ansettelse. Vi velger nå å åpne for at nye søkere kan vise interesse fortløpende.
Vi oppfordrer til å vedlegge mediaklipp/opptak. 


Prøvespill: Etter invitasjon.  
Spørsmål om stillingen: Torunn Reigstad (Orkestersjef Tromsø) -  tlf: + 47 951 60 075 - torunn.reigstad@noso.no

Vi gjør oppmerksom på at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS har offentlige søkerlister.  Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden.