English

Ledige stillinger


VIKARPRØVESPILL FOR STRYKERE OG BLÅSERE 2017

Orkestrene BFO, SSO, NOSO og KSO inviterer i samarbeid med NMH til felles vikarprøvespill for strykere og blåsere.

Prøvespillet finner sted på Norge musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, 0369 Oslo.

Lørdag 7. oktober 2017 for strykere.

Søndag 8. oktober 2017 for blåsere.

 

Påmelding innen 10. september til auditionkso@kilden.com

Påmeldingen må inneholde: Navn /kontaktinformasjon / instrument / CV.


2. FIOLIN GRUPPELEDER (alternerende) TROMSØ


Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS søker etter 2. fiolin gruppeleder (alternerende) med arbeidssted Tromsø. 

NOSO er et orkester under utbygging. Musikergruppen i Tromsø er per i dag et kammerorkester på 21 strykere. En stor del av den totale produksjonen er samproduksjoner med musikergruppen i Bodø.

Les mer om NOSOs struktur og repertoire HER.

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyt kunstnerisk nivå.
Fleksibel, og med interesse for ulike stilarter.
Gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
Arbeidsspråk er norsk, men orkesteret tilbyr utgiftsdekning til språkkurs.

Lønn: Etter MFOs tariff for orkestermusikere i NOSO.
Sektor: Offentlig
Type virksomhet: Institusjon
Stillingstype: Fast 
Omfang: Heltid 100%
Arbeidssted: Tromsø. Stillingen har turnéplikt.

Søknad med CV og to referanser sendes til post@noso.no.
Søknadsfrist: fortløpende. Vi har tidligere gjennomført prøvespill for stillingen, men dette førte ikke til ansettelse. Vi velger nå å åpne for at nye søkere kan vise interesse fortløpende.
Vi oppfordrer til å vedlegge mediaklipp/opptak. 


Prøvespill: Etter invitasjon.  
Spørsmål om stillingen: Torunn Reigstad (Orkestersjef Tromsø) -  tlf: + 47 951 60 075 - torunn.reigstad@noso.no

Vi gjør oppmerksom på at Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS har offentlige søkerlister.  Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden. 


Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS er et offentlig eid
aksjeselskap som ble stiftet 18.6.2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø
eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som
formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av
høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet
med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge. Organisasjonen
mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø
kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommunene og Finnmark
fylkeskommune. Selskapet har for tiden 52 faste årsverk og engasjerer i
tillegg årlig ca 300 eksterne ressurser
. Selskapet har en årlig omsetning på 85 mill.

Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges
største og mest aktive kulturinstitusjoner. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi.
Hvert år spilles ca. 150
konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis.
Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i
alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og
kammerorkester, til fullt symfoniorkester. Førstedirigent for
symfoniorkesteret er Christian Lindberg. Kunstnerisk leder for
kammerorkesteret er Henning Kraggerud.