English

Eierskap, styre og ledelse

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er et offentlig eid aksjeselskap. Organisasjonen skiller seg ut fra landets øvrige profesjonelle orkesterorganisasjoner på flere måter. Den største forskjellen er at vi tilhører en hel region - ikke én by.

Eiere er Tromsø og Bodø kommune, som eier 50 prosent hver, mens Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune er tilskuddspartnere gjennom den nordnorske kulturavtalen. Det uttalte formålet vårt er å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge med høy kunstnerisk kvalitet. Vi er 38 kunstneriske ansatte og 13 administrative, fordelt i Bodø og Tromsø. 

Vi mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet (70%), Bodø kommune (10%), Tromsø kommune (10%), Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune (10% delt på fylkene). 

Opprettelsen av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester skjedde gjennom en fusjon i 2009 av daværende Musikkteateret i Bodø, Bodø Sinfonietta, Tromsø Symfoniorkester og Opera Nord. Styret vårt består av syv faste medlemmer med varamedlemmer. Styrets leder er Tor Arne Viksjø og nestleder er Øyvind Bakkeby Moe.

Styreleder: Tor Arne Viksjø

Nestleder: Øyvind Bakkeby Moe

Medlem: Arne Juell

Medlem: Kirsti Saxi

Medlem: Charlotte Lindquister

Medlem: Rasmus Henriksen (ansatte Bodø)

Medlem: Jorunn Perander (ansatte Tromsø)

Vara: Stig Erik Fossum

Vara: Irene Vanja Dahl

Vara: Marit Hætta Øverlid

Vara: Marianne Beate Kielland

Vara: Øystein Felberg (ansatte Bodø)

Vara: Heidi Bilsbak (ansatte Tromsø)